Stratēģija

OP stratēģija ir balstīta uz ilgtermiņa uzņēmējdarbības attīstību mūsu klientu interesēs.

Kooperatīva sistēma ir mūsu darbības pamats un stratēģiju virzošais spēks. Mūsu misija ir veicināt ilgtspējīgu savu īpašnieku/dalībnieku, klientu un darbības reģionu turību, drošību un labklājību ar klātbūtni vietējā mērogā.

Kooperatīva ideoloģija, kas ir OP darbības un stratēģisko mērķu pamatā, ir atspoguļota arī grupas pamatvērtībās – cilvēks pirmajā vietā, atbildība un kopīga panākumu gūšana.

OP Finanšu Grupas misija ir veicināt ilgtspējīgu savu īpašnieku/dalībnieku, klientu un darbības reģionu turību, drošību un labklājību ar klātbūtni vietējā mērogā. OP darbība ir balstīta uz kooperatīva ideāliem, spēcīgu kapitāla bāzi un efektīvu riska pārvaldību. Kā finanšu pakalpojumu sniedzējam, kas pieder tā klientiem, OP Finanšu Grupai ir ne tikai uzņēmēja loma, bet arī nozīmīga sabiedriskā loma.