OP Finanšu Grupa

Dibināta 1902. gadā, OP Finanšu Grupa ir kooperatīva finanšu pakalpojumu grupa, kas sastāv no neatkarīgām kooperatīvām bankām un grupas centrālā kooperatīva ar meitasuzņēmumiem, kas darbojas pēc solidāras atbildības principa.

OP Finanšu Grupas uzņēmējdarbības segmenti ir banku pakalpojumi, nedzīvības apdrošināšana un aktīvu pārvaldība.

OP banku pakalpojumi ir grupas lielākais uzņēmējdarbības segments, kas sniedz klientiem plašu un visaptverošu produktu un pakalpojumu klāstu. Banku pakalpojumu segments apkalpo privātos klientus, korporatīvos klientus, dažādus tirgus un Baltijas reģionu.

OP korporatīvo klientu vidū ir MVU, lielas korporācijas, kā arī organizācijas un asociācijas. Mēs saviem klientiem sniedzam plašu pakalpojumu klāstu – finansēšana, maksājumu darījumi un skaidras naudas pārvaldība, ieguldījumi, riska pārvaldība un uzņēmējdarbības attīstība. Mēs vienmēr pielāgojam risinājumus korporatīvo klientu vajadzībām.

OP iegulda starptautisku pakalpojumu iespējās atbilstīgi klientu vajadzībām. Tas nozīmē, ka OP veido partnerattiecības ar rūpīgi izvēlētiem, spēcīgiem vietēja mēroga tirgus dalībniekiem, kas ir klienti nozīmīgos tirgos, vienlaikus izvēršot savu darbību Baltijas valstīs.

Mēs veicinām korporatīvās uzņēmējdarbības izaugsmi un ieguldījumus, izstrādājot individuāli pielāgotus finanšu risinājumus, kas dažādo mūsu korporatīvo klientu kapitāla un finansēšanas struktūru. Mēs palīdzam klientiem pārvaldīt risku, analizējot dažādus ar kapitālu saistītus risinājumus, kā arī tirgus risku, aktīvu un pasīvu pārvaldības risku.

Mūsu finansēšanas risinājumi ietver aizdevumus, garantijas, kā arī līzinga un faktoringa risinājumus. Papildus tam mēs tiecamies atrast piemērotākos risinājumus efektīvai un ražīgai naudas plūsmas pārvaldībai, kas ir būtiska daļa no uzņēmumu finanšu pārvaldības. Mēs piedāvājam klientiem risinājumus naudas plūsmas un valūtu kursu svārstību riska pārvaldībai, īstermiņa apgrozāmā kapitāla vajadzībām, kā arī aktīvu un pasīvu pārvaldībai.

OP ir Somijā vadošais nedzīvības apdrošinātājs, kas saviem privātajiem, korporatīvajiem un organizāciju klientiem piedāvā plašu apdrošināšanas risinājumu klāstu. OP ir šādas nedzīvības apdrošināšanas struktūrvienības – privātie klienti, korporatīvie klienti, Baltijas reģions, kā arī struktūrvienības veselības aprūpes un labklājības jomā. OP nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumi ir OP Insurance, A-Insurance, Eurooppalainen Insurance Company un Seesam, kas darbojas Baltijas valstīs.

Arī aktīvu pārvaldības jomā mēs piedāvājam plašu pakalpojumu un produktu klāstu – tirgum piesaistītā apdrošināšana, kopieguldījumu fondi, kā arī diskrecionāri un konsultatīvi mandāti. OP mērķis ir atrast nevainojamus risinājumus atbilstīgi katra klienta uzkrājumu un ieguldījumu vajadzībām. Aktīvu pārvaldības uzņēmējdarbības segments iedalās šādi – privātie klienti, korporatīvie klienti, investīcijas un līdzekļu pārvaldības produkti.