Ieteikumi vai sūdzības

Cien. klienti!

Mūsu mērķis ir nodrošināt Jums visefektīvākos risinājumus un veidot ilgtermiņa, savstarpējā uzticībā balstītu sadarbību. Mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis par mūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī citiem ar Bankas darbu saistītajiem jautājumiem vai situācijām. Jūsu iesūtītie vai mutiskie ieteikumi un sūdzības tiks rūpīgi izskatīti un atbilde tiks sniegta iespējami īsākajā termiņā. Mēs lūdzam Jūs kopā ar ieteikumu vai sūdzību iesniegt iespējami detalizētāku informāciju un Jūsu kontakta datus, kā arī pievienot saistītos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami. Tas palīdzēs mums sniegt Jums iespējami precīzu un pilnīgu atbildi. Aicinām izmantot Bankas veidlapu ieteikumu vai sūdzību iesniegšanai.

Ieteikuma vai sūdzības izteikšanas veids

Atbildes termiņš

Mutiski 

(i) piezvanot Bankai uz numuru +371 67 7777 007 darba dienās no 9.00 līdz 17.00

nekavējoties*

(ii) personīgi ierodoties Bankā, Muitas ielā 1, Rīga, Latvija, darba dienās no 9.00 līdz 17.00

nekavējoties*

Rakstiski

(i) pa pastu uz Bankas adresi: Muitas ielā 1, Rīga, LV-1010, Latvia

2 Bankas darba dienu laikā*

(ii) nosūtot Bankai ziņojumu uz e-pasta adresi: office@opbank.lv

2 Bankas darba dienu laikā*

(iii) nosūtot Bankai ziņojumu caur Internetbanku (Sadaļa “Bankas ziņojumi”)

2 Bankas darba dienu laikā*

(iv) nosūtot Bankai faksu uz numuru: +371 67 7777 006

2 Bankas darba dienu laikā *

(v) iesniedzot rakstisku ieteikumu vai pretenziju Bankā, Muitas ielā 1, Rīga, Latvija

2 Bankas darba dienu laikā*


* ja ir nepieciešama jautājuma precizēšana, Bankas darbinieks informē klientu par atbildes sniegšanas termiņu, kurš nevar pārsniegt 20 (divdesmit) Bankas darba dienas.

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija