Apstiprinātie apdrošinātāji

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

Tālrunis

Seesam Vienna Insurance Group

40103475609

+371 67061000

AAS "Balta"

40003049409

+371 67082333

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

40103840140

+ 371 26121212

AAS "Gjensidige Baltic"

50003210451

+371 67112222

IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle

40103201449

+371 67094777

Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle

40103336441

+371 67081887 

Ban*

40003494976

+371 67080408

Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle

40103587577

+371 67558888

*Viena darījuma (apdrošinājuma summa) max limits< 80,000EUR

Kontaktinformācija

Rīga

"OP Finance" SIA
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija

Jelgava

"OP Finance" SIA
+371 63048500
office@opbank.lv
Rubeņu ceļš 46c , Jelgava
LV-3002, Latvija