Apstiprinātie apdrošinātāji

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

Tālrunis

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle 40103942087 +371 67558888

AAS "Balta"

40003049409

+371 67082333

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

40103840140

+ 371 26121212

ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle

40103595216

+371 67112222

IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle

40103201449

+371 67094777

Ergo Insurance SE Latvijas filiāle

40103599913

+371 67081887 

Baltijas apdrošināšanas Nams*

40003494976

+371 67080408

Balcia Insurance SE** 40003159840 +371 20682222
Swedbank P&C Insurance AS 40103212048 +371 67444449

(t.sk. apdrošināšanas sabiedrību filiāles, pārstāvniecības, saistītie uzņēmumi Baltijas valstīs).

*Viena darījuma (apdrošinājuma summa) max limits< 80,000EUR

**Viena darījuma (apdrošinājuma summa) max limits< 100,000EUR

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija