Līzings

Piedāvātie pakalpojumu veidi ir finanšu un operatīvais līzings, un līzinga aizdevums.

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija