Overdrafts

Īstermiņa kredīts apgrozāmo līdzekļu apjoma palielināšanai ar tiesībām jebkurā brīdī atmaksāt izmantoto summu un saņemt to atkārtoti līguma darbības laikā.

OP Corporate Bank plc piedāvā:

 • Overdrafts
 • Dienas overdrafts

Iespējamie nosacījumi:

 • atmaksas termiņš līdz 1 gadam;
 • overdraftu iespējams saņemt EUR valūtā;
 • maksimālais overdrafta limits līdz 80% no vidējā mēneša apgrozījuma;  
 • uzņēmumam un īpašniekam jābūt pozitīvai kredītvēsturei. 

Nodrošinājuma veidi:

 • hipotēka uz aizņēmējam vai trešajām personām piederošiem nekustamajiem īpašumiem;
 • komercķīla uz aizņēmējam piederošiem aktīviem;
 • fizisku personu un citu uzņēmumu galvojumi;
 • iespējami arī citi nodrošinājuma veidi, izvērtējot katru projektu atsevišķi;
 • LGA garantija;
 • LAF garantija.

Lai iegūtu papildu informāciju aicinām zvanīt Bankai pa tālruni +371 67777007 darba dienās no 9:00  līdz 17:00.

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija