Valūtas maiņa

Valūtas maiņas darījums, kura summa nepārsniedz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstošus eiro) vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā, var tikt veikts Internetbankā, piemērojot uz darījuma noslēgšanas brīdi aktuālos valūtas kursus, kas pieejami Internetbankā. 

Lai veiktu valūtas maiņas darījumu, kas pārsniedz 50000 EUR (piecdesmit tūkstošus eiro) vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā, jāvienojas par valūtas maiņas kursu, piezvanot Bankai pa tālruni +371 6780 4868, +371 6780 4867 darba dienās no 09:00 līdz 17:00.

Valūtas maiņas darījumi var tikt veikti Bankas darba laikā (darba dienās Latvijā un Somijā).

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija