Multivalūtu norēķinu konts

Multivalūtu norēķinu konts ir konts uzņēmumiem ikdienas norēķinu veikšanai. Konta pamatvalūta ir EUR. Kontam ir iespēja atvērt subkontus un veikt bezskaidras naudas norēķinus visās bieži izmantojamās valūtās.

Multivalūtu norēķinu konta priekšrocības:

  • norēķinus visās valūtās var veikt no viena konta – nav jāatver un jāuztur vairāki konti;
  • saņemot vai nosūtot maksājumu valūtā, kurā vēl nav atvērts subkonts, tas tiks atvērts automātiski;
  • valūtas maiņas darījumi var tikt veikti starp subkontiem;
  • ir iespēja izmantot piešķirto overdraftu vai dienas overdraftu.

Pēc norēķinu konta atvēršanas Jums ir iespēja ērti veikt operācijas ar šo kontu, izmantojot Internetbanku.

Lai iegūtu papildu informāciju par konta atvēršanu, aicinām zvanīt Bankai pa tālruni +371 6780 4868, +371 6780 4867 darba dienās no 09:00 līdz 17:00.

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija