Maksājumi Krievijas rubļos uz Krieviju un no Krievijas

Kā OP bank plc filiāles Latvijā klients, Jūs varat veikt un saņemt maksājumus Krievijas rubļos.

OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā korespondentbanka maksājumiem Krievijas rubļos ir  AO UniCredit Bank, Maskava  (IMBKRUMM).

Maksājumi Krievijas rubļos uz Krieviju

Veicot maksājumus Krievijas rubļos uz Krieviju, jānorāda šāda Krievijas Federācijas centrālās bankas pieprasīta informācija:

  • pilns saņēmēja vārds, uzvārds (nosaukums) un adrese (ieskaitot pilsētu);
  • saņēmēja konta numurs (20 ciparu);
  • saņēmēja nodokļa maksātāja identifikācijas numurs (INN (ИНН)) (10 ciparu nodokļa maksātāja identifikācijas numurs);
  • pilns saņēmēja bankas nosaukums un adrese (ieskaitot pilsētu);
  • saņēmēja bankas BIC (БИК) kods ( (9 cipari);
  • saņēmēja bankas konta numurs Krievijas Centrālajā bankā (20 ciparu);
  • VO (ВО) kods (valūtas darījuma kods), burti VO + 5 ciparu maksājuma kods (uzrakstīts formātā VO12345). Maksājumi bez VO-koda vai ar nepareizu VO-kodu tiks atpakaļ sūtīti;
  • maksājuma mērķa skaidrojums angļu valodā, līguma numurus un datums (maksājuma mērķa ailē);
  • PVN (NDS (НДС)) summa. Ja preces vai pakalpojumi nav apliekami ar PVN, jāpievieno piezīme "BEZ NDS".

Ievadiet informāciju šādā formā:

Saņēmēja konta numurs: 

Konta numurs/INN numurs

Saņēmēja banka: 

1. rindiņa: /BIC 04xxxxxxx/saņēmēja banka

Konta Nr. Krievijas Centrālajā bankā/saņēmēja bankas nosaukums

2. rindiņa: saņēmēja bankas adrese

Maksājuma mērķis, obligātā informācija:

VO + maksājuma mērķa kods (bez atstarpēm), līguma numurs un datums (angļu valodā)

                                                                                                                   

Piemēram:

(VO13040) par precēm saskaņā ar Līgumu Nr. ..., no ……

vai

(VO20050) maksājums par kravu saskaņā ar Līgumu Nr. ..., no ....

Svarīga piezīme! Krievijas bankas nepieņem maksājumus ar nepilnīgu informāciju, tāpēc maksājuma mērķa kods ir iepriekš jānoskaidro pie saņēmēja.

Saņēmēja konta numuri Krievijas bankās sastāv no 20 cipariem. Īsākie kontu numuri netiek pieņemti. Krievijas rubļa valūtas kods ir RUB.

Maksājumi Krievijas rubļos no Krievijas

Sūtot maksājumus no Krievijas, ir jāievēro Krievijas Centrālās bankas prasības: 

Saņēmēja bankas informācija sastāv ne tikai no saņēmēja bankas (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā) konta numura, bet arī OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā korespondentbankas (UniCredit)  BIK-koda, konta numura Krievijas Centrālajā bankā, kā arī INN-numura.

Saņēmēja konta Nr.:

LVxxxxxxxxxxxxxxxxxxx with

Saņēmēja banka:       

OP Corporate Bank plc Latvia branch

Riga, Latvia

SWIFT: OKOYLV2X

Konta numurs UniCredit Bank, Maskava:

30111810100014528918

SWIFT:   

IMBKRUMM

BIK-kods:

044525545

K/S:

30101810300000000545

INN:

7710030411

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija