Konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti

Konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti (juridiskai personai – LR rezidentam)

  • Iesniegums konta atvēršanai;
  • Statūti (spēkā esošā redakcija) vai nolikums;
  • Pārstāvja identitāti apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti (ja pārstāvji nav norādīti LR Uzņēmumu reģistra izziņā);
  • Papildu dokumenti, ja tas nepieciešams.

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija