Internetbanka

Internetbanka ir interneta vidē veidota vadības sistēma, kas dot iespēju attālināti pārvaldīt kontus Bankā.

Izmantojot Internetbanku Jums ir iespēja:

  • saņemt  informāciju par konta atlikumiem un veiktajām transakcijām, kā arī noslēgtajiem overdrafta līgumiem;
  • saņemt un eksportēt konta izrakstus, lai automatizētu to tālāko apstrādi grāmatvedības sistēmā;
  • veikt SEPA maksājumus, kā arī regulāros un starptautiskos maksājumus;
  • importēt iepriekš sagatavotos maksājumu failus;
  • slēgt valūtas maiņas darījumus;
  • saņemt aktuālo informāciju  par  Bankas  valūtu  pirkšanas  un  pārdošanas  kursiem,  kā  arī  par  Eiropas Centrālās bankas valūtu kursiem;
  • nosūtīt Bankai un saņemt no tās ziņojumus.

Internetbanka piedāvā nodalīt pieejas tiesības internetbankas lietošanā. Viens lietotājs var būt pievienots arī vairāk nekā vienam kontam.

Lai pievienotu kontam Internetbankas lietotāju, klientam ir jānoslēdz Elektronisko Pakalpojumu Līgums ar Banku, kurā noteikti kontam pievienotie lietotāji un viņu tiesības.

Katram lietotājam ir jānoslēdz Elektronisko Pakalpojumu Lietotāja Līgums ar Banku.

Pieslēgties internetbankai lietotāji var ar kodu kalkulatoru, Smart-ID un Igaunijas ID karti.