OP Financial Group saskaņā ar ECB rekomendāciju atliek procentu izmaksu par peļņas akcijām

[02.04.2020]

OP Financial Group saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Finanšu uzraudzības iestādes (FIN-FSA) sniegtajām rekomendācijām no 2020. gada jūnija līdz 2020. gada oktobrim atliek OP kooperatīvo banku peļņas sadali, t. i., 2019. finanšu gada procentu maksājumus par peļņas akcijām.

2020. gada 27. martā ECB izdeva rekomendāciju, ar kuru lūdza bankām atlikt peļņas sadali vismaz līdz 2020. gada 1. oktobrim. FIN-FSA izdeva līdzīgu rekomendāciju bankām, kuras atradās tās pārraudzībā 2020. gada 28. martā un precizēja šo rekomendāciju 2020. gada 30. martā. Šīs rekomendācijas mērķis ir aizsargāt banku spēju atbalstīt reālo ekonomiku, piešķirot finansējumu uzņēmumiem un mājsaimniecībām, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas izraisītās ekonomiskās krīzes sekas.

„Mēs vēlamies ievērot ECB rekomendāciju un uzņemties atbildību kā Somijas lielākā finanšu pakalpojumu grupa. Kapitāla pietiekamības ziņā OP Financial Group ir viena no spēcīgākajām bankām Eiropā, un mūsu spēja izturēt krīzes ir augsta. Šobrīd ir svarīgi koncentrēties uz to, lai mēs varētu vislabākajā iespējamā veidā palīdzēt Somijas uzņēmumiem un mājsaimniecībām pārvarēt šo ārkārtas krīzi,” saka Vesa Aho, OP Financial Group finanšu direktors.

Peļņas akcijas ir ilgtermiņa kapitāla ieguldījumi, ko OP kooperatīvo banku īpašnieki klienti veic vietējās OP kooperatīvajās bankās. Peļņas akcijām katru gadu tiek noteikts atdeves mērķis. 2019. gadam šis mērķis bija 3,25 %. Procenti par peļņas akcijām tiek maksāti katru gadu no banku sadalāmā pārpalikuma saskaņā ar Kooperatīvu likumu. Aprēķināts, ka 2019. finanšu gada peļņas akciju procentu maksājamā kopsumma ir 97 miljoni EUR.

Peļņas akcijas palielina OP Financial Group kreditēšanas kapacitāti un palīdz tai izpildīt savu misiju: veicināt tās īpašnieku klientu un darbības reģiona ilgtspējīgu pārticību, drošību un labklājību.