“OP Corporate Bank plc” noslēdz īstermiņa aizdevuma līgumu ar AS “Latvenergo”

[28.01.2022]

“OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāle ir noslēgusi līgumu ar AS “Latvenergo” par īstermiņa aizdevumu (kredītlīniju) 60 miljonu EUR apmērā.

“OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāles vadītājs Elmārs Prikšāns uzsver: “AS “Latvenergo” ir stratēģiski nozīmīgs uzņēmums visa reģiona mērogā, nodrošinot kvalitatīvu, drošu un videi draudzīgu enerģijas ražošanu un piegādi klientiem Baltijas valstīs. Esam gandarīti stiprināt mūsu ilggadējo sadarbību, sniedzot drošu finanšu pamatu, šajos izaicinošajos apstākļos, kad piedzīvojam būtisku energoresursu cenu pieaugumu pasaulē.”

AS “Latvenergo” Finanšu direktors Guntars Baļčūns: “Sadarbība ar OP Corporate Bank mums rit kopš 2014.gada, un kopdarbs ir bijis ļoti veiksmīgs. Arī skatoties nākotnē, ir skaidrs, ka Latvenergo koncerna stratēģijā definēto mērķu sasniegšanai ļoti svarīga būs finansējuma piesaiste, līdz ar to ļoti priecājos, ka varam sadarboties ar vienu no vadošajām bankām Skandināvijā".

Līgums par īstermiņa aizdevumu AS “Latvenergo” 60 miljonu EUR apmērā noslēgts uz diviem gadiem. AS “Latvenergo” finansējums piešķirts uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un likviditātes vadībai. Tiesības slēgt līgumu “OP Corporate Bank plc” ieguva iepirkuma procedūras rezultātā, iesniedzot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

“OP Corporate Bank plc” filiāle Latvijā strādā kopš 2012. gada un šajā laikā tā ir iekarojusi būtisku lomu Latvijas un visa reģiona ilgtermiņa attīstībā. “OP Corporate Bank plc” ir Somijas vadošās finanšu pakalpojumu kompānijas "OP - Financial Group" centrālā banka, kas koncentrējas uz lielu un vidēju uzņēmumu apkalpošanu. Starptautiskās kredītreitinga aģentūras ir novērtējuši OP Grupu kā stabilu un spēcīgu finanšu organizāciju, piešķirot ilgtermiņa saistībām augstākos reitingus. Korporatīvā sociālā atbildība ir neatņemama “OP Corporate Bank plc” biznesa un stratēģijas sastāvdaļa, kas ietver arī ESG (Environmental, Social, Governance) jeb vides aizsardzību, sociālo atbildību un pārvaldības praksi, lai virzītu sabiedrību uz ilgtspējīgu ekonomiku.