Baltijas - Ziemeļvalstu konferencē diskutēs par ilgtspējīgiem finansēšanas risinājumiem

[31.10.2018]

Š. g. 9. novembrī Helsinkos notiks Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Finance Finland un Eiropas Komisijas rīkotā Baltijas - Ziemeļvalstu konference “Sustainable Finance in Baltic-Nordic”.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgus savienību, Valdis Dombrovskis iepazīstinās ar EK rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanā, kas pieņemts šā gada 24. maijā. “Eiropas Savienības investīcijas būtu jāiegulda tādos projektos, kuri ir saderīgi ar dekarbonizācijas mērķiem un cīņu pret klimata pārmaiņām. Tas ir svarīgi ne tikai videi un ekonomikai, bet arī finanšu stabilitātei. No 2007. līdz 2016. gadam par 86 % palielinājušies zaudējumi, ko ekonomikai radījušas ārkārtēju laikapstākļu izraisītas katastrofas. Eiropas Komisijas priekšlikumi apliecina apņemšanos nodrošināt, lai mūsu ieguldījumi tiktu vērsti pareizajā virzienā. Priekšlikumi liks lietā kapitāla tirgu milzīgo potenciālu cīņā pret klimata pārmaiņām un veicinās ilgtspēju,” iepazīstinot ar EK priekšlikumu teica Valdis Dombrovskis.

“Gaidāmās pārmaiņas ES līmeņa regulējumā ir ar būtisku ietekmi, tāpēc vēlamies veicināt savlaicīgu izpratni un diskusiju par regulējuma ietekmi Latvijā un mūsu reģionā,” saka Sanda Liepiņa, Finanšu nozares asociācijas vadītāja. “Pasākuma dalībniekiem būs unikāla iespēja klātienē iepazīties ar progresīvo Ziemeļvalstu finanšu sektora dalībnieku, to apkalpoto uzņēmumu un pašvaldību pieredzi videi draudzīgu, ilgtspējību atbalstošu projektu finansēšanā, kā arī diskutēt par ilgtspējīgiem finansēšanas pakalpojumiem ES un mūsu reģionā,” piebilst asociācijas vadītāja.

Īpašu uzmanību pasākumā tiks veltīta jautājumiem par to, kā finanšu iestādes plāno un mēra ilgtspējīga finansējuma ietekmi; kā šādu mērījumu sistēmu ieviešana maina investīciju finansēšanas lēmumus; kādas papildus izmaiņas prasīs jaunās ES ilgtspējīgās finanšu stratēģijas ieviešana; kā nesen publiskotais ANO Klimata pārmaiņu ziņojums (IPCC report) Eiropā mainīs prasības, kas tiek izvirzītas piesaistot finansējumu un izvēloties investīciju projektus; un kā palīdzēt biznesam, valstij un pašvaldībām attīstīt un ieviest ilgtspējīgus projektus, un kādi ir tam nepieciešamie instrumenti.

""OP Corporate Bank plc." ir Somijas vadošās finanšu pakalpojumu kompānijas “OP Grupa” banka, tāpēc esam gandarīti, ka tieši Helsinki ir izvēlēta kā vieta, kur norisināsies Baltijas un Ziemeļvalstu finanšu institūciju diskusija par ilgtspējīgu izaugsmi, atbalstot projektus, kas stiprina resursefektīvu attīstību. Somijā izsenis valda spēcīgas tradīcijas, kas vērstas uz apkārtējās vides saglabāšanu un aizsardzību. Tās tiek stiprinātas gan politiskajā līmenī, gan iedzīvinot ilgtspējīguma filozofiju uzņēmumu stratēģijās un biznesa procesos. Arī Somijas finanšu sektorā ir vērojama virzība uz tādu risinājumu un pakalpojumu attīstību, kas veicina uzņēmumu ilgtspējīgu darbību. Konference sniegs tās dalībniekiem plašu ieskatu ilgtspējīgu finanšu instrumentu attīstībā, kā arī tā būs lieliska iespēja izzināt mūsu - OP Grupas - pieredzi,” uzsver OP Corporate Bank plc. filiāles Latvijā vadītājs Elmārs Prikšāns.

Konferencē piedalīsies politikas veidotāji, uzņēmumi, pašvaldību un finanšu industrijas pārstāvji no Baltijas un Ziemeļvalstīm, t. sk. Eiropas Investīciju bankas, Ziemeļu Investīciju bankas, Nasdaq Nordic, Somijas Parlamenta un Somijas Centrālās Bankas pārstāvji.

Pasākuma partneri ir OP Corporate Bank plc., SEB banka, Swedbank, Eiropas Banku Federācija, Igaunijas Banku asociācija un Lietuvas Banku asociācija.